Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Poniedziałek, 23 grudnia 2019
2020-01-03
 Zalecenia Prokuratora Generalnego w sprawie zasad postępowania w przypadkach pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia”... 
czytaj więcej...
Środa, 18 grudnia 2019
2020-01-03
 Sąd Najwyższy podzielił argumenty Prokuratora Generalnego zawarte w kasacji w sprawie dotyczącej warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego... 
czytaj więcej...
Piątek, 13 grudnia 2019
2020-01-03
 Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wziął udział w uroczystości zakończenia VII rocznika aplikacji prokuratorskiej... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» AktualnoÂści
 

Piątek, 20 września 2019

2019-10-01

 W wyniku starań Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Bogdana Święczkowskiego Prokuratora Krajowego od 1 października 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze wszystkich urzędników, asystentów i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wzrośnie jednakowo o 450 złotych brutto oraz o odpowiednią kwotę dodatku z tytułu wysługi lat.

Tak więc w 2019 roku wyżej wymieni pracownicy otrzymają łącznie 650 złotych podwyżki. W historii prokuratury kwota takich podwyżek w skali roku nigdy nie miała miejsca. Jednocześnie od 1 stycznia 2020 roku planowana jest kolejna podwyżka w wysokości średnio  450 złotych brutto w przeliczeniu na 1 etat.
Przy uwzględnieniu tych podwyżek od 2016 r. do 2020 r. nastąpi wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 56,40 proc. (przeciętnie 1630 zł na etat).
W 2016 roku zreformowana prokuratura musiała zmierzyć się ze skutkami wieloletnich zaniechań w obszarze wynagrodzeń pracowników prokuratury. W latach 2010-2015 pensje tej grupy zawodowej pozostawały na niezmienionym poziomie.
Kierownictwo prokuratury niezwłocznie podjęło kroki, mające na celu stopniowe podnoszenie zarobków i urealnienie ich względem zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. W efekcie w latach 2016-2019 nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu podwyżek płacy o 21,80 proc. (przeciętnie 890 zł na etat). Nadto w latach 2016 – 2019 Prokurator Krajowy przekazał na każdy etat kwotę 7560 zł brutto z przeznaczeniem na premie oraz nagrody.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
 « wstecz 
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 582420