Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Piątek, 20 września 2019
2019-10-01
 W wyniku starań Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Bogdana Święczkowskiego Prokuratora Krajowego od 1 października 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze wszystkich urzędników, asystentów i innych prac... 
czytaj więcej...
Czwartek, 19 września 2019
2019-10-01
 W związku z publikacją, która ukazała się 19.09.2019 r na portalu Onet o tytule „Sprawa Kosteckiego. Bokser wprost sugerował, że w agencjach towarzyskich mogli być nagrywani politycy ” po raz kolejny prokuratura informuje, iż... 
czytaj więcej...
wtorek, 17 września 2019
2019-10-01
 Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Zamówienia publiczne 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.


Pn. „świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na rzecz  Prokuratury Rejonowej w Turku.”

Nr sprawy PO VII WB 262.147.2019.
 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona


w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

pn.: „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie
i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy oraz usługa fizycznej ochrony osób i mienia w Prokuraturze
w Rejonowej w Kole w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” nr sprawy PO VII WB 261.10.2019.
 

 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.


Pn. „świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na rzecz  Prokuratury Rejonowej w Turku.”

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur

okręgu konińskiego wraz z myciem okien w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” nr sprawy PO VII WB 261.9.2019.


 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona


w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

pn.: „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej

w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

nr sprawy PO VII WB 261.7.2019.


 

 Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” nr sprawy PO VII WB 261.6.2019.


 

 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi  na wyposażeniu poziomych dróg komunikacji ogólnej w piwnicy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wewnętrzną instalację hydrantową w budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.” Nr sprawy PO VII WB 262.128.2019.
 

 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843  ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „II postępowanie - Roboty budowlane polegające na wyposażeniu poziomych dróg komunikacji ogólnej w piwnicy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wewnętrzną instalację hydrantową budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.”
Nr sprawy PO VII WB 262.132.2019.
 

 

  Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Roboty budowlane polegające na wyposażeniu poziomych dróg komunikacji ogólnej w piwnicy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz wewnętrzną instalację hydrantową budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.”
Nr sprawy PO VII WB 262.125.2019.

 


 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.

 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Przeglądy, bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w prokuraturach okręgu konińskiego oraz przeglądy, bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii agregatu wody lodowej AERMEC AN 1517 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie.”

Nr sprawy PO VII WB 262.104.2019.

 


 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. 

Pn. „
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: 
1. Wyposażenie budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25. " nr sprawy PO VII WB 262.101.2019.


 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.

 Pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania:

1. Wyposażenie budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25.,

2. Wyposażenie poziomych dróg komunikacji ogólnej w piwnicy budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.  nr sprawy PO VII WB 262.101.2019.

 

Informacja o wyborze oraz unieważnieniu.pdf


 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.
Pn. „Obsługa serwisowa wewnętrznej sieci telefonicznej oraz centralek telefonicznych prokuratur okręgu konińskiego” nr sprawy PO VII WB 262.94.2019. Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.

Pn. „Świadczenie usług serwisowych, okresowych konserwacji oraz bieżących napraw  urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu konińskiego.” nr sprawy PO VII WB 262.93.2019.
 

 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. Pn. „Wynajem dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej wraz z obsługą serwisową na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz prokuratur okręgu konińskiego” nr sprawy PO VII WB 262.82.2019. – II postępowanie.

 

 


 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. Pn. „Wynajem dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej wraz z obsługą serwisową na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz prokuratur okręgu konińskiego” nr sprawy PO VII WB 262.82.2019.


 

 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie, Prokuratury Rejonowej w Słupcy oraz Prokuratury Rejonowej w Turku.” nr sprawy PO VII WB 262.37.2019.


 

 

 Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. „Dostawa druków, obwolut, kopert i innych druków prokuratorskich oraz administracyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w 2019 r.” nr sprawy PO VII WB 262.6.2019.

 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w roku 2019”" nr PO VII WB 262.7.2019.

 


 

Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8.  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w roku 2019”" nr PO VII WB 262.7.2


Zapytanie ofertowe- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. " Dostawa materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w 2019 roku" nr PO VII WB 262.5.2019.

 


 

 

Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 r.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.” nr sprawy PO VII WB 261.2.2019

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej
w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.” nr sprawy PO VII WB 261.1.2019

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu- postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) - art. 4 pkt. 8. "Wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koninie" nr PO VII WB 262.185.2018r.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - art. 4 pkt. 8.
„zakup i dostawa niszczarek dokumentów oraz obcinarek krążkowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz podległych jej prokuratur rejonowych" , postępowanie nr PO VII WB 262.180.2018

 


 

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." nr sprawy PO VII WB 261.12.2018.

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej
w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." nr sprawy PO VII WB 261.11.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - art. 4 pkt. 8. „„zakup i dostawa stacji roboczych, monitorów, zasilaczy awaryjnych, switchy, drukarek oraz skanerów na rzecz prokuratur okręgu konińskiego." , postępowanie nr PO VII WB 262.167.2018

 


Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej w skrócie „SIWZ")  dla dwóch postępowań:

I.     „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. " ,

II.   „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia oraz całodobowy monitoring systemu alarmowego
w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w  okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.".

a także

doradztwo prawne w toku trwania postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zadania opisane wyżej w punktach I i II, toczących się na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Wartość każdego z zamówień nie przekracza kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „ Zakup kalendarzy prawniczych podręcznych oraz kalendarzy książkowych i stojących biurkowych na 2019 rok na rzecz prokuratur okręgu konińskiego"– nr postępowania PO VII WB 262.145.201

 


Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.17.2018.


II postępowanie Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na rzecz prokuratur rejonowych okręgu konińskiego ” postepowanie nr PO VII WB 262.108.2018.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie usług przewozu zwłok ludzkich na rzecz prokuratur rejonowych okręgu konińskiego " postepowanie nr PO VII WB 262.108.2018.

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Wykonanie i dostawę  pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej prokuratur rejonowych" postepowanie nr PO VII WB 262.100.2018.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na  „Remont pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie" postepowanie nr PO VII WB 262.86.2018

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na  „Świadczenie usług w zakresie konserwacji napraw oraz usuwanie awarii w systemach alarmowych wspomagających ochronę w budynkach Prokuratury Okręgowej w Koninie" postepowanie nr PO VII WB 262.89.2018

 


 

III postępowanie Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Usługi w zakresie wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego,  drobnych napraw i robót awaryjnych w branży wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i branży budowlanej na rzecz Prokuratury Rejonowej w Słupcy" postepowanie nr PO VII WB 262.62.2018.

 


II postępowanie- Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Usługi w zakresie wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego,  drobnych napraw i robót awaryjnych w branży wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i branży budowlanej na rzecz Prokuratury Rejonowej w Słupcy" postepowanie nr PO VII WB 262.62.2018.

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Dostawa i montaż rolet na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Kole oraz naprawa rolet w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i Prokuraturze Rejonowej w Słupcy" postepowanie nr PO VII WB 262.47.2018.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Usługi w zakresie wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego,  drobnych napraw i robót awaryjnych w branży wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i branży budowlanej na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koninie, Prokuratury Rejonowej w Turku i Słupcy" postepowanie nr PO VII WB 262.62.2018


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratur okręgu konińskiego" postepowanie nr PO VII WB 262.63.2018

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratur okręgu konińskiego" postepowanie nr PO VII WB 262.54.2018

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Zakup kasetek metalowych, szafki na klucze oraz szafki skrytkowej na telefony komórkowe na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz podległych jej prokuratur rejonowych" postepowanie nr PO VII WB 262.26.2018

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8 na zadanie „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w roku 2018" – nr postępowania PO VII WB 262.36.2018.

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu usług w zakresie holowania, przewożenia i przechowywania pojazdów, urządzeń, rzeczy oraz ich części składowych na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuratur Rejonowych" – nr postępowania PO VII WB 262.32.2018.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawę materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w 2018 r. nr postępowania PO VII WB 262.23.2018

 


 

Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 r.


Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)- art. 4 pkt. 8  na „Dostawa druków, repertoriów, obwolut, kopert i innych druków prokuratorskich oraz administracyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w 2018 r." – nr postępowania PO VII WB 262.8.2018.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien. Informacja z otwarcia ofert PO VII WB 261.12.2017

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na rzecz prokuratur okręgu konińskiego”– nr postępowania PO VII WB 262.157.2017


 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia, całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w 2018 roku, sygnatura postępowania PO VII WB 261.10.2017


 

Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na "Dostawę gazet i czasopism na rzecz prokuratur okręg konińskiego w 2018 r. "– numer postępowania PO VII WB 262.148.2017

   


Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8 na Świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego na okres 24 m – cy" – numer postępowania PO VII WB 262.145.2017

  


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „Zakup i dostawę stanowisk do bezpiecznego rozładowania broni oraz sejfów do przechowywania broni na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego"– nr postępowania PO VII WB 262.46.2017

 


 

Zapytanie cenowe - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „Usługę z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego"– nr postępowania PO VII WB 262.138.2017


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „ Zakup kalendarzy prawniczych podręcznych oraz kalendarzy książkowych i stojących biurkowych na 2018 rok na rzecz prokuratur okręgu konińskiego"– nr postępowania PO VII WB 262.131.2017


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8  na „Świadczenie usług w zakresie dokonywania okresowych przeglądów technicznych agregatu wody lodowej AERMEC AN 1517 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie”– nr postępowania PO VII WB 262.108.2017

 


Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym  - postępowanie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w prokuraturach okręgu konińskiego”– nr postępowania PO VII WB 262.94.2017

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Obsługę serwisową wewnętrznej sieci telefonicznej oraz centralek telefonicznych prokuratur okręgu konińskiego”– nr postępowania PO VII WB 262.93.2017

 


Ogłoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Usługę z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego”– nr postępowania PO VII WB 262.57.2017

Pliki do pobrania (.zip)


Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w roku 2017”– nr postępowania PO VII WB 262.31.2017

 


Ogłoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Wykonanie oraz dostawa pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej prokuratur rejonowych”– nr postępowania PO III WB 262.26.2017.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu (Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym) wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8 na „Dostawę kopert, druków prokuratorskich i administracyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w 2017r”– nr postępowania PO III BA 262.18.2017.


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostawę materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego”– nr postępowania PO III BA 262.20.2017


PO III G 230.338.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Wykonywanie usługi zbierania i przewozu zwłok ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu konińskiego”– nr postępowania PO III G 230.338.2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc
 • Załącznik nr 3 Wykaz pojazdów.doc
 • Załącznik nr 4 Formularz ofertowy.doc
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc

 


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien i praniem.

 • Informacja z otwarcia ofert.pdf
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 

 


PO III G 230.340.2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa fizycznej ochrony osób i mienia, całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w 2017 roku, sygnatura postępowania PO III G 230.340.2016

Na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdziale 6 art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2015 r. poz. 2164 ze zm.)  – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków.doc
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
 • Załącznik nr 4 - Wykaz usług.doc
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy.doc
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na rzecz prokuratur okręgu konińskiego”– nr postępowania PO III G 230.270.2016


 

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na zadanie: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Kole”– nr postępowania PO III G 230.149.2016

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Dostawę gazet i czasopism na rzecz prokuratur okręgu konińskiego w 2017 r.”– nr postępowania PO III G 230.269.2016


 

PO III G 230.255.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien i praniem”– nr postępowania PO III G 230.255.2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 • Załącznik nr  1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc
 • Załącznik nr  2 - Oświadczenie wstępne.doc
 • Załącznik nr  3 - Wykaz usług.doc
 • Załącznik nr  4 - Formularz ofertowy.doc
 • Załącznik nr  5 - Projekt umowy.doc
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 19.10.2016r..pdf
 • odpowiedź na pytanie z dnia 21.1 0.2016 r..pdf

 


PO III G 230.249.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt. 8  na Zakup kalendarzy prawniczych podręcznych oraz kalendarzy książkowych i stojących biurkowych na 2017 rok na rzecz prokuratur okręgu konińskiego – nr postępowania PO III G 230.249.2016.

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym.pdf
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu  zamówienia.pdf
 • Załącznik nr 2 - Formularzofert owy.doc

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej


 

PO III G 230.193.2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 27 lipca 2016 r., sygnatura postępowania PO III G 230.193.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 


 

 

PO III G 230.174.2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 28 czerwca 2016 r., sygnatura postępowania PO III G 230.174.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załączniki
 • Unieważnienie postępowania.pdf

 


 

 

 

PO III G 230.136.2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „remont pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10” z dnia 02 czerwca 2016 r., sygnatura postępowania PO III G 230.136.2016
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 • SIWZ.pdf
 • Załączniki.zip

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf


 

PO III G 230.120.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na opracowanie treści SIWZ zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uwzględniającej posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową oraz zgodnej z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w trakcie konsultacji na zadanie pn. „Remont pomieszczeń siedziby Prokuratury Rejonowej w Turku, zlokalizowanej przy ul. Legionów Polskich 10”

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy


 

PO III G 230.110.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na usługi w zakresie wykonywania, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, stolarki okiennej, drzwiowej, meblowej i branży budowlanej na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koninie, Prokuratury Rejonowej w Turku i Słupcy.

 • Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem o zamówieniu.pdf
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy

 

 


PO III G 230.93.2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Świadczenie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Kole, Słupcy i Turku.

 


 

PO III G 230.51.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8,  na dostawę telefonów komórkowych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koninie.

 • Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 


PO III G 230.67.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt. 8  na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego w roku 2016.

 


 

 

PO III G 230.14.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8  na dostawę materiałów biurowych i papieru na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego.

 • Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem o zamówieniu
 • Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie
 • Załącznik nr 4 – Projekt umowy

 

 


 

 

PO III G 230.60.2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2015 r. poz. 2164 - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Wykonanie i dostawa
pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej prokuratur rejonowych.”

do pobrania w pliku .zip;

zapytanie cenowe_pieczątki.pdf
Formularz ofertowy_załącznik nr 1.pdf
projekt umowy_załącznik nr 2.pdf

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.pdf

 


 

 

PO III G 230.10.2016
 
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Dostawa kopert i druków administracyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Koninie, Kole, Słupcy i Turku w 2016 r”.

do pobrania w pliku .zip;

zapytanie cenowe.pdf
zalacznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
załacznik nr 3.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - (pobierz PDF)

 


 

III G 230/410/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na dostawę sprzętu komputerowego na rzecz Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej prokuratur rejonowych.

do pobrabnia w pliku .zip:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Projekt umowy


 

III G 230/399/15

Ogłoszenie o zamówieniu na „usługę fizycznej ochrony osób i mienia, całodobowy monitoring systemu alarmowego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuraturach Rejonowych w Koninie, Turku i Słupcy w 2016 roku” z dnia 26 listopada 2015 r., sygnatura postępowania III G 230/399/15. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 • SIWZ.pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 6 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 7 do SIWZ.doc
 • Załącznik nr 8 do SIWZ.doc
 • Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


 

III G 230/395/15
 
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Dostawa gazet i czasopism w roku 2016 na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego”.


 

III G 230/381/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “Świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby prokuratur okręgu koninskiego”.

 


 

III G 230/353/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych prokuratur okręgu konińskiego wraz z myciem okien i praniem.


III G 230/272/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8
na zadanie: “bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w prokuraturach okręgu konińskiego”.

Pliki do pobrania (.zip) 

 


 

III G 230/256/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8
na zakup i dostawę skanera stolikowego na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Koninie.

 • zaproszenie.pdf
 • załącznik nr 1.pdf
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofert owy.doc

 


 

III G 230/218/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na obsługę serwisową wewnętrznej sieci telefonicznej oraz centralek telefonicznych prokuratur okręgu konińskiego.

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf
 • Załącznik nr 1.doc 
 • Załącznik nr 2.doc  
 • Załącznik nr 3.doc
 • Załącznik nr 4.doc

III G 230/201/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej jednostek.

 • Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.doc
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie.doc
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc

 


 

III G 230/182/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na zakup i dostawę skanera stolikowego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie.

 • Zaproszenie.pdf
 • Zalącznik nr 1.pdf
 • Zalącznik nr 2.pdf

 


 

VII G 230/124/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8  na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej Prokuratur Rejonowych w Koninie, Kole, Słupcy i Turku w roku 2015.

 


 

VII G 230/66/15

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz.U.2013 r. poz. 907 z późn. zm. - art. 4 pkt. 8 na opracowanie dostawa pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koninie i podległych jej prokuratur rejonowych.
Dokumenty do pobrania (plik .zip)

 


 

Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 565213