Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
Piątek, 20 września 2019
2019-10-01
 W wyniku starań Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Bogdana Święczkowskiego Prokuratora Krajowego od 1 października 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze wszystkich urzędników, asystentów i innych prac... 
czytaj więcej...
Czwartek, 19 września 2019
2019-10-01
 W związku z publikacją, która ukazała się 19.09.2019 r na portalu Onet o tytule „Sprawa Kosteckiego. Bokser wprost sugerował, że w agencjach towarzyskich mogli być nagrywani politycy ” po raz kolejny prokuratura informuje, iż... 
czytaj więcej...
wtorek, 17 września 2019
2019-10-01
 Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Ogłoszenia 

Ogłoszenie z dnia  13 września 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.3.2019

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze młodszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Słupcy.
 

 

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze młodszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Słupcy.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze młodszego referenta w  Prokuraturze Rejonowej w Słupcy.


 

Ogłoszenie z dnia: 12 września 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.4.2019

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Kole
 

 

 

Ogłoszenie z dnia: 2 lipca 2019 roku  

o sygnaturze PO IV WOS 1111.3.2019

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy


 

Projekt pomocy ofiarom przestępstw.


Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie na docelowe stanowisko inspektora ds. obronnych Prokuratury Okręgowej w Koninie

 


 

 

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13 – uprzejmie informuje, że realizuje w latach 2019 -2021 projekt współfinansowany przez Ministra Sprawiedliwości pt. "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym".
 Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, mediację, pomoc terapeutyczną i psychiatryczną, po uprzednim umówieniu. Ponadto dla osób uprawnionych zwracamy koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej do Punktów Pomocy w Koninie, Kazimierzu Biskupim, Kole, Słupcy i Turku, koszty schronienia, dofinansowania do zakupu żywności, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wyjazd małoletniego na krótki wypoczynek.
 Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiliśmy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie oraz Lokalne Punkty  w Kazimierzu Biskupim, Słupcy, Kole i Turku.
 Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792592909 oraz telefony do osób pierwszego kontaktu w Koninie tel. 792592072, w Słupcy  tel. 792 592 027, w Kole tel. 792 592042, w Turku tel. 792 592 034 i w Kazimierzu Biskupim tel., 792 592 884.
 Informacje o projekcie zawarte będą na stronie www.tio.konin.pl.

DARMOWE PORADY PRAWNE


Dyżury Prokuratorów w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"


 

Ogłoszenie z dnia 05 lutego dot. konferencji prasowej zaplanowanej na dzień 19 lutego 2019 r. godz. 10.00.


Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2018 roku o sygnaturze PO IV WOS 1111.8.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie docelowo stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Koninie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie docelowo stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Koninie z dnia 20 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku  
dotyczy konkursu o  sygnaturze PO IV WOS 1111.8.2018 naboru kandydata na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 


 

 

 

Ogłoszenie z dnia: 5 października 2018 roku
o sygnaturze PO IV WOS 1113.3.2018

W nawiązaniu do poprzednich informacji dot. Konkursu na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie, uprzejmie informuję, że Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie wyłoniło kandydata na w/w stanowisko.

Naczelnik Wydziału
IV Organizacyjno – Sądowego
Prokuratury Okręgowej w Koninie
Jan Babiak


Ogłoszenie z dnia: 17 lipca 2018 roku
o sygnaturze PO IV WOS 1111.6.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Turku

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie docelowo stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie docelowo stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie docelowo stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Turku.


 

Ogłoszenie z dnia: 27 czerwca  2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 5.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i szkolenia w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 

Ogłoszenie z dnia: 18 lipca 2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 5.2018

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na stanowisko urzędnicze ds. kadr i szkolenia

 

Ogłoszenie z dnia: 27 lipca 2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 5.2018

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i szkolenia w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2018 roku
o sygnaturze PO IV WOS 1111.5.2018

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i szkolenia w Prokuraturze Okręgowej w Koninie. 

 

 


 

Zarządzenie Nr 52/2018  Prokuratora Okręgowego  w Koninie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadków i osób towarzyszących, jeżeli świadek nie może stawić się na wezwanie bez opieki takiej osoby w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.8.2018.


OGŁOSZENIE z dnia 26 marca 2018 roku, sygn. PO IV WOS 1111.4.2018 w sprawie naboru na stanowisko asystenta prokuratora.

OGŁOSZENIE z dnia 5 czerwca 2018 roku, sygn. PO IV WOS 1111.4.2018 w sprawie wyników I etapu konkursu na 2 stanowiska asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz terminie II etapu konkursu.

OGŁOSZENIE z dnia 15 czerwca 2018 roku, sygn.PO IV WOS 1111.4.2018 w sprawie wyników II etapu konkursu naboru kandydatów na 2 stanowiska asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koninie.
Miejsca pracy: 1 stanowisko w Prokuraturze Okręgowej w Koninie
                             1 stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Kole.

OGŁOSZENIE z dnia 19 czerwca 2018 roku, 
dotyczy konkursu o sygn. PO IV WOS 1111.4.2018 naboru kandydatów na 2 stanowiska asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koninie.
Miejsca pracy: 1 stanowisko w Prokuraturze Okręgowej w Koninie
                             1 stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Kole.

OGŁOSZENIE z dnia 27 czerwca 2018 roku, sygn. PO IV WOS 1111.4.2018
w sprawie wyników III etapu konkursu naboru kandydatów na 2 stanowiska asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koninie.

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnych
w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 


 

Ogłoszenie z dnia:     5    marca  2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 2.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „  Inspektor".


 

Ogłoszenie z dnia:     5  marca  2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 1.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Kole


 

Ogłoszenie z dnia:     5  marca  2018 roku 
o sygnaturze PO IV WOS 1111. 3.2018

Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w Prokuraturze Rejonowej w Koninie


 

 


Uprzejmie informuję, że w okresie od 19 do 25 lutego 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jedną z form obchodów tego Tygodnia będzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ramach dyżurów bezpłatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstwpokrzywdzonym.


 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Koninie


 


 

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik majątku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017

 


 


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik majątku, nr sprawy PO VII WB 233.26.2017


 


 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Koninie, nr sprawy PO VII WB 233.24.2017


 

 Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Koninie PO IV WOS 1111.3.2017

 

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu oraz o terminie II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze - młodszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

 Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze - młodszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze - młodszego referenta – w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.


 

 

 


Prokurator Okręgowy w Koninie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Koninie PO IV WOS 1111.3.2017


Informacja oraz Zarządzenie nr 88/2017 Prokuratora Okręgowego w Koninie  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Koninie.Komunikat Prokuratora Regionalnego w Gdańsku dot. śledztwa o sygn. RP I Ds. 2.2016 p-ko członkom Zarządu spółki "Pożyczka Gotówkowa" Sp. z o.o. w Tarnowie (dot. pomocy pokrzywdzonym wobec faktu ogłoszenia upadłości spółki poprzez zamieszczenie w. w. pisma na stronach internetowych prokuratur w całym kraju).


PO IV WOS  1110. 6. 2017     Konin, dnia: 8 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA  O  WOLNYM  ETACIE  ASESORSKIM W  PROKURATURZE  OKRĘGU  KONIŃSKIEGO
 
Zastępca Prokuratora  Okręgowego w Koninie, uprzejmie informuje o wolnym 1 etacie asesorskim  w Prokuraturze Rejonowej w Koninie

Ogłoszenie z dnia 17 października 2017 roku, o sygn. PO IV WOS 1110.6.2017 o posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie w dniu 27 października 2017 roku, o godz. 12:00.

Zmiana terminu posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie w sprawie wyboru kandydata do objęcia stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie. 

Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie wyłoniło kandydata na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie


 

Ogłoszenie z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie wyników I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze  - młodszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze  - młodszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze -młodszego referenta – w  Prokuraturze Rejonowej w Turku


 

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, na docelowe stanowisko urzędnicze „młodszego referenta” w  Prokuraturze Rejonowej w Turku.


Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik majątku, nr sprawy PO VII WB 233.15.2017

 


 

Informacja o ustaleniu 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 


 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik majątku, nr sprawy PO VII WB 233.13.2017


 

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Kole, nr sprawy PO III BA 233.3.2017


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik majątku, nr sprawy PO VII WB 233.12.2017


 

OGŁOSZENIE z dnia 28 kwietnia 2017 roku, sygn. PO IV WOS 1111.1.2017 dot. konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

Ogłoszenie w sprawie wyników I etapu konkursu oraz terminu przeprowadzenia II etapu konkursu - naboru kandydatów na 1 docelowe stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie oraz o terminie III etapu konkursu.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Koninie z dnia 27 lipca 2017r.


 

Baza danych osób nadzorujących i koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem  województwa wielkopolskiego  ( stan na  17.06.2016 )


Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku Prokuratora Okręgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Koninie.


Odwołanie konkursu na stanowisko inspektora ds obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


 

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej

w Koninie.


 

Dot. PO I K 110.9.2016

 

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora 
                               w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 

 

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10  września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora,


Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 17 czerwca 2016 roku trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora,  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie, kandydata: Pana  Sylwiusza  Kwiatkowskiego.

 

 

Poniżej liczba punktów uzyskanych przez kandydata:

l.p.

 

Imię i nazwisko:

 

test

 

praca pisemna

 

3 etap

Łączna ilość punktów

1.

Sylwiusz Kwiatkowski

34 pkt

8 pkt

7 pkt

49 pkt

 

  

Sekretarz Komisji Konkursowej

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okręgowej


 

Dot. PO I K 110.9.2016

 

Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na  stanowisko asystenta prokuratora 
                               w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 

Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 osób, przystąpiły  do tego konkursu  4 osoby ( 1 osoba nie zgłosiła się ).

 

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10  września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu       w dniu 01 czerwca 2016 roku drugiego etapu konkursu, informuje, że:

 

do III etapu konkursu na asystenta prokuratorskiego, zakwalifikował się Pan  Sylwiusz  Kwiatkowski.

 

Do trzeciego etapu konkursu kandydat winien zgłosić się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna,  w dniu 17 czerwca 2016 roku,  o godzinie 10,00.

  

 Sekretarz Komisji Konkursowej

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okręgowej

 


 

OGŁOSZENIE    z dnia     12  maja 2016 roku,  sygn. PO I K 110.9.2016

 

W sprawie wyników I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 

 

Komisja konkursowa stwierdziła, ze:

- do dnia 07 marca 2016 roku wpłynęło 5 zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu na asystenta
    prokuratora:
                        1) Pana  Sylwiusza Kwiatkowskiego

                   2) Pani Danuty Wałęga

                   3) Pani Aldony Pawłowskiej

                   4) Pana Krzysztofa  Jankowskiego

                   5) Pana Radosława Watraka

                 

- zgłoszenia  zostały złożone  w terminie oraz spełniają wymogi formalne, kandydaci zostają dopuszczeni do II etapu konkursu.

 

 

Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 01.06.2016 roku o godzinie 10,00 w siedzibie
Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Koninie,  w formie pisemnej składającej się z dwóch części:

- testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego
    i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury

- dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej
    postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem
    lub  nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

 

 

 

 

p.f .PROKURATORA OKRĘGOWEGO

 

 

                   Mariusz Skupin


Zarządzenie Nr 17/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Prokuratopra Okręgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 


 

PO I K 110.9.2016

Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia w drodze konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

 KOMUNIKAT z dnia 15 marca 2016 roku,

DOT. OGŁOSZENIA    z dnia  18.02.2016 roku o  sygn. PO I K 110.9.2016
„Nabór na stanowisko asystenta prokuratora”.

Prokurator Okręgowy w Koninie informuje, że w związku ze zmianą przepisów                        w zakresie Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Prawo o prokuraturze, zmianie uległ termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.

Termin zostaje przesunięty na 30 marca 2016 r.

wykonujący zadania
PROKURATORA  OKRĘGOWEGO


Marek Lewicki


 DOT. OGŁOSZENIA  z dnia 18.02.2016 roku o sygn. PO I K 110.9.2016 "Nabór na stanowisko asystenta prokuratora"

Prokurator Okręgowy w Koninie informuje, że trwa jeszcze wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia   do konkursu, w związku z powyższym wyniki I etapu konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

wykonujący zadania
PROKURATORA  OKRĘGOWEGO

Marek Lewicki


Konin, dnia 4 lutego 2016 r.

 

Konferencja prasowa zaplanowana na dzień 18 lutego 2016 r. godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 

Konin, dnia 28 września 2015 r.


K O M U N I K A T

Prokuratura Okręgowa w Koninie informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 15 października 2015 r. w okresie od 12 do 17 października 2015 r. będzie obchodzony ,,Tydzień Mediacji” pod hasłem ,,Masz prawo do mediacji”.
Informuję również, że na tablicach ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz tablicach ogłoszeń Prokuratur Rejonowych znajdują się aktualne listy mediatorów.


Prokurator Okręgowy

Marek Lewicki


I A 021/31/15

Zarządzenie nr 31/15 z dnia 21 lipca 2015 roku Prokuratora Okręgowego w Koninie w sprawie wyznaczenia

dni wolnych od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


Konin, dnia:   26   czerwca  2015 r.

IK  110  /   21    /  15

INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM  
W  PROKURATURZE  REJONOWEJ   W  KONINIE
 
        Prokurator  Okręgowy w Koninie informuje o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Koninie.
Kandydaci do objęcia stanowiska asesora winni w terminie do dnia  27 lipca 2015 roku złożyć drogą pocztową, na adres: Prokuratura Okręgowa w Koninie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin lub złożyć w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Koninie ( adres jak wyżej ), wniosek o mianowanie na asesora Prokuratury Rejonowej w Koninie adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Koninie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
063  243 75 10. 
        Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Koninie (www.konin.po.gov.pl ) pod zakładką „Ogłoszenia”.


 PROKURATOR  OKRĘGOWY

 Marek  Lewicki

Ogłoszenie dot. posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asesora w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

 

Warunki konkursu:

- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);

- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;

- adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl

 

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

 

 

Z poważaniem,

 

Biuro Prokuratora Generalnego

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

----------------------------------------------------------------

tel.: (022) 12 51 832

fax: (022) 12 51 834


 

Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.


 

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim prawie, zasada kontradyktoryjności.

2.       Ustawa o biegłych, status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie zapraszamy wszystkich biegłych z list sądów okręgowych jak i biegłych powoływanych do sprawy (ad hoc), rzeczoznawców oraz prawników. Zmiany, jakie będą obowiązywać w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku dają nowe możliwości, ale i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą o biegłych liczymy, iż do 20-tego czerwca zostanie ona przyjęta przez Sejm RP.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

Informacje o I KNS znajdą Państwo na stronie www.1kns.pl

 

Komitet Organizacyjny                                                                                               Komitet Naukowy

Dr med. Jerzy Pobocha                                                                                               prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 – 881-21-34


I K 141/87/14

 

Informacja

 

Uprzejmie informuję o szkoleniu realizowanym w ramach projektu
„Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, które jest dostępne na platformie e-learningowej Wykonawcy
pod subdomeną
https://szkolenia.pg.gov.pl. Link dostępowy do szkolenia znajduje się na stronie internetowej Prokuratury Generalnej i dostępny będzie na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Szkolenie adresowane jest do prokuratorów ocenianych, tj. podlegających ocenie okresowej prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).
Celem szkolenia jest zapoznanie wszystkich ocenianych prokuratorów z systemem ocen okresowych pracy prokuratora, wyjaśnienie procedury, formularzy oraz pojęć używanych przy dokonywaniu oceny. Szkolenie ma charakter e-learningowy
i odpowiada 6 godzinom szkoleniowym.

 

Kierownik Szkolenia

Prokuratury Okręgowej w Koninie

 

Irena Borowiecka

Prokurator Prokuratury Okręgowej


OGŁOSZENIE z dnia 30 października 2014 roku, sygn. I K 110/31/14.

Prokurator Okręgowy w Koninie w dniu 29 października 2014 r. zarządził przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora.

- treść ogłoszenia (plik .doc)
- kwestonariusz osobowy (plik .pdf)


KOMUNIKAT

Prokuratura Okręgowa w Koninie informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniu 16 października 2014 roku w okresie od 13 do 18 października 2014 roku będzie obchodzony "Tydzień Mediacji" pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Informuję również, że na tablicach ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz tablicach ogłoszeń Prokuratur Rejonowych znajdują się aktualne listy mediatorów.

PROKURATOR OKRĘGOWY

         Marek Lewicki


Wykaz organizacji pozarządowych, otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej udzielających bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/

 


 

I A 021/27/2014

Zarządzenie NR 27/2014 Prokuratora Okręgowego w Koninie z dnia 17 czerwca 2014 r.


VII G 20/24/2014

Ogłoszenie o dysponowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego, któe mogą stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.


VII G 20/27/14

Ogłoszenie o dysponowaniu zbędnym składnikiem majątku ruchomego, który może stać się przedmiotem nieodpłatnego przekazania.


I A 021/14/14

Zarządzenie NR 14/14 Prokuratora Okręgowego w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


 • I A 021/15/14

  Zarządzenie NR 15/14 Prokuratora Okręgowego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 • pobierz (*.pdf)

   


   

 • I A 021/10/14

  Zarządzenie nr 10/14 Prokuratora Okręgowego w Koninie z dnia 4 kwietnia 2014 r.


  I A 021/ 6  /2014

  Zarządzenie Nr 6/2014 Prokuratora Okręgowego w Koninie z  dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadków i stron w postępowaniu sądowym.  Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego – dotyczy samochodu osobowego Renault Megane.


           Informacja dotycząca uruchomienia Przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury nowej strony internetowej KSSiP oraz Platrformy Szkoleniowej KSSiP.


         W imieniu Prokuratora Okręgowego w Koninie uprzejmie zapraszam na konferencję prasową zaplanowaną na dzień 17 lutego 2014 r. godz. 10:00 w siedzibie tutejszej Prokuratury Okręgowej w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
         Konferencja ta poświęcona zostanie głównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Koninie wraz z podległymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Słupcy w roku 2013.

  Z poważaniem
  Rzecznik Prasowy
  Prokuratury Okręgowej w Koninie
  Prokurator
  Marek Kasprzak

   


         Uprzejmie informuję, że w okresie od 24 do 28 lutego 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jedną z form obchodów tego Tygodnia będzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ramach dyżurów bezpłatnych porad oraz informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstwpokrzywdzonym.

      W zakresie tutejszej Prokuratury dyżury pełnione będą:
  1. w Prokuraturze Okręgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
  2. w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakładowa 7
  3. w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23
  4. w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10
  5. w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy ul. Poznańska 14

  w dniach 24 do 28 lutego 2014 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracował:
  Rzecznik Prasowy
  Prokurator Prokuratury Okręgowej
  Marek Kasprzak


   

  Konin, dnia 31 października 2013 r.

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Koninie.


   

  Konin, dnia 11 września 2013 r.

  Komunikat dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce w dniach od 14 do 19 października 2013 roku.


  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Koninie za rok 2012.

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Koninie za rok 2012 dla działu/ działów administracji rządowej: Sprawiedliwość.


   

  Uprzejmie informuję, że w okresie od 25 lutego do 2 marca 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jedną z form obchodów tego Tygodnia będzie udzielenie przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ramach dyżurów bezpłatnych porad
  oraz informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw pokrzywdzonym.

   

  W zakresie tutejszej Prokuratury dyżury pełnione będą:

  1.      w Prokuraturze Okręgowej w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

  2.      w Prokuraturze Rejonowej w Koninie ul. Zakładowa 7

  3.      w Prokuraturze Rejonowej w Kole ul. Sienkiewicza 21/23

  4.      w Prokuraturze Rejonowej w Turku ul. Legionów Polskich 10

  5.      w Prokuraturze Rejonowej w Słupcy ul. Poznańska 14

   w dniach 25 lutego do 2 marca 2013 r. od godz. 8.00 do 15.00.

  Opracował

  Rzecznik Prasowy

  Prokurator Prokuratury Okręgowej

  Marek Kasprzak


  W imieniu Prokuratora Okręgowego w Koninie uprzejmie zapraszam
  na konferencję prasową zaplanowaną na dzień 12 lutego 2013 r. godz. 10:00
  w siedzibie tutejszej Prokuratury Okręgowej w Koninie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

  Konferencja ta poświęcona zostanie głównie omówieniu wyników pracy Prokuratury Okręgowej w Koninie wraz z podległymi jej jednostkami w Koninie, Kole, Turku i Słupcy w roku 2012.

  Z poważaniem

  Rzecznik Prasowy

  Prokuratury Okręgowej w Koninie

  Prokurator

  Marek Kasprzak


  Zarząd Główny Stowarzyszenia Prokuratorów RP informuje, iż w dniu 29.01.2010r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu odbędzie się Walny Zjazd Stowarzyszenia Prokuratorów RP, na który zaproszeni zostają wszyscy członkowie SP RP.
  Zarządzenie Nr 10/2012 Prokuratora Okręgowego w Koninie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  » Zarządzenie nr 10 z 2012r. ZFSS
  » Regulamin Komisji Socjalnej
  » Załączniki do regulaminu
  » Regulamin ZFSS

  Prokuratura Okręgowa w Koninie 2019 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 565210